is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLA1J

' r") f. T ' ■ •' ' t - ' • 'v "• "

fkM

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN,

(N°. 35.) WET van den listen December-1817, omtrent het provisioneel voortduren der financiële verordeningen, VOOT het jadr 1817 vastgesteld.

Wij WILLEM, bij de gMtib GODS, Koning ber Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau , Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz enz.

Alle de genen die deze zullen zieü of hodreii lezer , salut 1 doen te weten:

Alzoo Wij in overweging hebben eenomen de aooclzakelij kheid , om, hangende de deliberaties over dc financiële wetten, welke Onzentwege aan de Staten-Generaal iijn voorgedragen, te zorgen dat 's Rijks inkomsten op den ïsten Januari eerstkomende, aan geenen stilstand kannen zijn blootgesteld %

700