is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten aanzien van tontin^s, kontrak-ten van «vertering en prebenden, waar duz<£

iaatstpp nog bestaan , wordt het jaarlijkscfh bedrag gehouden dat te zijn van liet laatste jaar, bet jaar van bet overlijden Voorafgaande. —• Zij zu'len voorts berekend worden als lijfrenten, en voor zoo veel zij bestaan in voorwerken in natura , gewaardeerd worden zoo als bier voren sub letter c. is voorgeschreven.

f. Voor de fchepen, schuiten en vaartuigen , op derzeiver verkoopwaarde ten dage van het overlijden , door den aangever te waarderen.

Onder de waardering moet begrepen warden het staand en loopend want, gelljjc mecJe alles wat zich, voor zoo veel men weet, aan boord bevindt en een gedeelte uitmaakt van de nagelaten goederen.

g. Voor a'Ie schuldvorderingen niet onder b noch d biervoren begrepen, het zij dat van dezelve eeniga akte bestaat of niet , op de door den aangever te bepa'en geldswaarde van het verschuldigde kapitaal en van de verschuldigde renten, op den dag van het overlijden.

h. Voor alle andere roerende goederen , en perpetuele niet in. onroerend goed gevestigde renten, op derzeiver verkoopwaarde ten dage van het overlijden, door den aangever te bepalen.

De