is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De aangPVPTS zullen de waarde der goederen, onder de letters «j 6, J, en h vermeld, door deskundigen, kannen laten bepalen, op aen voet, voorgeschreTen bij art. 16.

12. De schulden, bet passief van den boedel eens ingezeten dezes Rijks uitmakende, zullen, voor de regeling van het regt van successie , zicli bepalen;

a. Tot de schuldvorderingen ten laste van den overledenen, Volgens akten daarvan zijnde of andere wettelijke bewijzen, en tot den daarop verscliuldigden interest op den dag van het overlijden;

h. Tot de schulden op het tijdstip van het overlij¬

den , voortspiuilende uit het bedrijf van den overledenen ;

Tot de huisschulden op den dag van het overlijden;

Tot de Rijks, provinciale of plaatselijke lasten, polderlasten, molengelden en soortgelijke omslagen, op den dag van het'overlijden.

e. Tot de begrafenis - kcsten.

i5. Gedurende z-s weken , na den dag der aangifte, zal het aan de aangevers vrijstaan, dc aangiftéu door

eene

e.

/

d.