is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2G. Er zal zijn verjaring:

Voor de invordering van het regt van successie , van het regt van overgang en van de boeten in de gevallen van de verzuimde aangifte, na vijfjaren, te rekenen van den dag op welken de termijnen van aangifte hij art. 9 bepaald, zullen verstreken zijn.

2°. Voor de invordering der boeten, bepaald op het verzuim der eed- aflegging en der bezorging van de expeditie van het proces- verbaal dei-zelve, ten kantore van het regt van sue-» cessie, na één jaar, te rekenen van den dag op weken de zes weken, voor het verbeteren der aangifte toegestaan, zijn verstreken.

50. Voor het vragen van waardering door deskundigen, van onroerende goederen bii.ncn dit Rijk gelegen, 01 van de hypothecaire schuldvorderingen, gelijk mede voor het vragen van regt van succ ssie, regt van overgang en boeten, we- geus ongenoegzaamheid in de aangifte der onroerende goederen binnen dit Rijk, of der goederen, in. art. 11 onder de letters b, c, d ene vermeid , na twee jaren , te rekenen van den dag der aangifte.

i". Voor het vragen van teruggave van betaalde regten en boeten, na twee jaren, te rekenen van den dag der betaling.

5°. Voor