is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIJST

DER

WETTEN en BESLUITEN,

VERVAT IN HET STAATSBLAD VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

1818.

N\ i. BESLUIT, tot wijziging van het gene bij de besluiten van 9 en i4 Novembre 1816 voorgeschreven is omtrent de linien van toezigt , de heerbanen en de kantoren van in- en uitklaring en van ontvang en expeditie voor de konvoijen

en licenten 5 Jan. 1818.

N'. 2. BESLUIT, houdende maatregelen tegen den invoer vaw buitenlandsche

Azijnen , met koperdeelen besmet. . ao

N°. 3. BESLUIT, houdende eene verplaatsing van kantoren , en verandering van groote wegen in het vak der konvoijen en licenten, directie Bergen in Henegouwen 22

N'. 4. BESLUIT, nopens de vereeniging der administratie van de regten van Successie en van Overgang door overlijden met die van de regten van Zegel ,

Registratie, Griffie , Ilijpotheek en Overschrijving ?-9