is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. D« próote weg u:t Dnischland orer Berg rf» Daal, ioopeude langs het huis van Me gen, naar «n op Nijmegen • vervangende zoo die over JBergj'cn Daal, Beek en Ubhergeri, ais die over fierg en Daal en St. Anne, beide naar en op Nijmegen, welke bij dat zelfde ode artikel mede aangewezen waren.

e. De weg over den Au"ustinus naar en op Bergen , vervangende die over de Aijensche brug «n Aijen, naar en op Bergen, welke bij het zoo evengemeide 5de artikel desgelijks was aangewezen.

De Directeur-Generaal der Konvoijen en L'cpBten, is bel st met de uitvoering van het tegenwoordig besluit, waarvan een afschrift zal worden gezonden aan tien Staatsraad, Directeur-Generaal der Indirecte Belastingen tot informatie, en hetwelkio het staatsblad zal worden geplaatst.

Gegeven in 's Gravenhage , den 5den Januari d.es jaars 1818, het'vijfde van Onze regering.

(Geteeüend) WILLE M. •

Yan wege d n Kon'ng ,

(Geteelend)

A. R. Falck.