is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

si. tf>ns besluit van Jen I4den November 1S16 (staatsblad n®. 62) , zal in dezer voege gewijzigd wórden.:

De weg van ylvesnes over Grand Rieux naar Beaumorit , wordt gf-supprimeerd en vervangen door den weg van Maubeuge en Courso/zs over Leugnies naar £eaumorit.

De weg van Jve&nes over Momignies naar Chimay y wordt grsupprimeerd en vervangen door den weg van Avenues en Trelon over Macon naar Chimay.

De weg van Bavay over Sara la Bruyere naar Bergen , wordt gesupprimeerd en vervangen door den weg van Bavay en Ma/plaquet over Blarignies naar Bergen.

3. De, in cc heide voorgaande artikelen voorge— schrevene veranderingen, zullen uiieilijk op den ïsten Maart aanstaande een aanvang nemen.

4. De Directeur-Generaal der Kon voijeu en Licentcn is bels?t met de executie van dit besluit, het welk in het staatsblad zal worden geïnsereerd.

Gegeven in 'sGravenhage , den 2 ssten Januari desjaaxs iöiS. hei Vijf dj van Onze regering.

(Geteelend) WILLE M.

Van wege den Koning, (JJeteekend) A. K. Falck.