is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij art. i en i vau het voorz, besluit van 20 April 181S voorkomen.

I

Lasten en bevelen dat deze in het staatsblad zal worden geïnsereerd cn dat alle ministeriële departementen en autoriteiteD, kollegien en ambtenaren, aan du naauwkeurigc uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven in 'sGravenhage, den 6den Maart des jaars ic3i8, liet vijfde Onzer Regering.

(GcteclencT) WILLEM.

Van wegc den Koning, (Geteeicnd) A. R. F A i c k.