is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

van

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

• 1^)0 WET van 12 Maart 1818, op de uitoefening der g ro o t e r I 5s ciie rij. *'

Wu WILLEM, bij de gratie GODS, Konino ni-n Nederlanden, Prins van Oranje - Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz. enz. , enz.

AJlen die deze zullen zien of hooren lezen, saluti doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben dat de gioote of haringvisscherij van dit Rijk een voortdurend voorwerp is geweest van de bezorgdheid en bescherming van het Gouvernement j

Dat 'er, in onderscheiden tijden maatregelen zgn genomen ter voorkoming der nadeeiige gevolgen van alle handelingen en kwade praktijken, welke voor den roem der door de visscherijea van dit Koningrijk gevangen e». gekaakt wordende haring, schadelijk en verderfelijk zou-s riyn kunnen zijn;

A ܣ{