is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ionder nader examen, in dit Rijk de genees- en he«ikunde uitteoefeucn.

11. De medicince doctoren zullen het regt niet hebben om, op grond van door dezelve verkregen diploma de heel-, vroed- of artsenijraengkunst, te gelijk met de inwendige geneeskunst, uittoefenen , anders dan bij consultatie; het zal hun echter vrijstaan om op het platte land of in steden door Ons met het platte land gelijkgesteld, geneesmiddelen aan hunne patiënten te leveren.

12. De medec'naï doctoren, welke den afzonderlijken titel van doctor chirurgiae , artis obstretic® of artis pharmaceuticae verkregen hebben, of bij eene provinciale commissie van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt, als heelmeester, vroedmeester of apotheker geëxacn toegelaten zijn , zullen overal tot de afzonderlijk» uitoefening der genees- , heel-, vroed- of apothekerskunst gewettigd zijn, maar de bevoegdheid niet hebben om, ten zij bij consultatie, d«ze verschillende takken der geneeskunst gecombineerd uit te oefenen, dan alleen op het platte land, en in steden waar ceene plaatselijke commissien van geneeskundig toevoorzigt bestaan.

i3. Van debepalingen in het voorgaande artikel vervat, zijn uitgesondejd de zoodanige aan welke Wij in

A 3 bjj-