is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitvoer van impost subjectc specien naar buiten het Rijk vastgesteld.

Behoudens de afschrijving, welke er zal worden gegeven voor partgen zout boven de hoeveelheid van twee duizend ponden of 9Ö8,20 kilogrammen of 20 okshoolden of 46,66 hectoliters pekel naar de kolomen van en Staat wordende verzonden, zal onder de negotie, voor welke afschrijving verleend wordt, met begrepen zijn eenig zout, hetwelk in eene mindere parlij dan van vij duizend ponden of 247o,5o kilogrammen of vqfuen okshoofden, of 35 hectoliters pekel tevens wordt uitgevoerd, ook niet het geen strekken moet om aan boord

der schepen te worden gebruikt.

Aan de landzijde en langs de rivieren zal daar te boven geene afschrijving worden toegestaan voor eenig

oneeraffineerd zout, in welke partij ook.

Voorts zal de afschrijving vau den impost voor buiten 's lands geraffineerd zout nimmer plaats hebben dan ten beloope van den impost op het ruwe zonder de korting en overzulks het meerdere van de belasting vóór de verkrijging van het consent ter aflevering, b, de wet, op den uitvoer vim impost s.ibjecte specien gevorderd, moeten worden aanbetaald; terwijl met opzigt tot de pekel de afschrijving niet hooger dan tot ƒ5:-:- het okshoofd of ƒ 4 : cents het dubbel hectoliter wordt toegestaan, en dus het meerdeie tot 0f/ ip:5oi cents vóór de verkrijging van het even gemelde coiisent-büjet moet worden voldaan De afschrijving van het zout of <b pekel hetwelk, welk, lmw d* «i^voeïd,