is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B.

o

Behoort'tot Je

n et van 12 Maart

■ 1218 ? Staatsblad nn, 17.

0 • •

IVET op het Muldèi vM de Zef.v.

Art. t.

Aaluur en hoegrootheid der Lelastlng,

De belasting volgens de tegenwoordige wet via den lillen September 1816, van al de harde zeep welke den lande zal worden ingevoerd., mitsgaders van alle harde en zachte, welke in den lande za' worden bereid cf gciodca, zal bedragen twaalf guldens en vijftig cents van elke honderd ponden, of vijf-en-twintig guldens dertig cents voor elke honderd kilogrammen harde zeep , welke wordt

S binnen gebragt, en éénen gulden vijf-en-zestig cents voor ieder anker ruimte, of vier guldens vijf-en-twintig cents voor ieder hectoliter ruimte, die de ketels der binnenlandsche zeepziederijen bevatten, en welke sommen verschuldigd zullen wezen, zoo dikwijts de gemelde ruimte tot het bereiden of zieden van harde of zachte zeep, of tot bet trekken , stoken of zieden van loog zal gebezigd worden.

De meerdere en mindere hoeveelheden der buitenlandsche harde zeep, zullen gerekend worden naar evenredigheid.

* Invoer van zachte zeep is verboden,

& Art. 54'