is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D.

Behoort t$t de Wet yan den izden Maart 1818.

Stipts blad n°. if.

IVct op het middel van het Buitenlandsch Ge disteleerd.

Alt. 03.

voortdurende Iredietgeving en palhuishuur.

Zoo lang de zeehandelaars en brandewijnkoopers hunnc dranken in Iipf ^ntPünA» ,1, i i

.. uwTül uutI1 verDiijven , zullen zij-

lied n uultel genieten van betaling der eventueel verschuldigdc regten, welke inmiddels, overeenkomstig de ingevoerde partijen, dadelijk op het hier voorgemelde legisier ais verfchuldigd zullen worden uitgetrokken.

Z,, zullen nogtans verpligt zijn wegens deze nederlag cene bdh,ke pakhuishuur te betalen, waarvoor het tarief door de Generale Dneptie der Indirecte Belastiur gen za worden opgemaakt, en waarbij zal nieten wor«iOn gelet op de bestaande ...

r"*""'»"uren en de kosten >dU 0ppassmg en verzorging.

Deze w „1 telben drie „„„den op ee„

scauwjnEfs-biliet mu.., i

heid in ï u ' «* bij nalatig-

„ ' , ' be"l"'e' 6»=d«e» Wervoor, in ™sea

de„ ,n,posl, vclbonc,„ aMspralelijt 5

A

Wan-