is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. Binnen dezelfde gemeente.

Op gelijke wijze zal'Je verheldering van bovea <?elaoeaide dranken, uit het eênt antrepöt naar het an iêre kinnen dezelfde gemeente, kurk en worr'eu toeb ■ .,* «aits onder de navolgende uitzooderi igen ca b. (alu^eo:

Dat de vervoer geen plaats hebbe dan met boeveelheden van drie amen of twee okshoofden j d it is 465,673 liters Amsterdamsche proef, zoo ve i de brandewijn aangaat, en van anderhalf aam of •één okshoofd, dat is 9*2,856 liters, zoo veel de 3rum, arak en likeuren 'jetreu.

*'*• Dat vcrkëldering niet geschiede dan op schriftelijke aanvrage vau den persoon, tenwieüusaaasé de partij geboekt staat.

3*. Dat de fusten vd<5r den uitslag uit bet eene entiepöt met een Rijks merk of ze^el voorzien worden, het welk bij den iusiag in het ar,d i-e entiepot dadelijk door 'el^ads axubier.stren wordt weggenomen.

- at s Rijks ambtenaren op den vervoer, »a dat de partij door hun voor de hoe vee h id, s ort' en gehalte zal zijn geverifieerd, het lo.z gt zujien houden op zoodanige wijze, als bij de Gcaerale Directie, tot ïeUtfawl va/i 'sRijks m^ 3 kom-