is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G.

ftehêort tot de 'wet vamzMaart 12x8 , Staatsblad n*. 17.

IVET op hst Middïl van da AzijxeN,

Art. 1.

Natuur en hoegrootheid der belasting.

De belasting volgens de wet van den i5den September 1816, van alle de azijnen, welks den lande* zullen ingevoerd of aldaar gebrouwen, getrokken of gefabriceerd worden, zal bedraden achttien guldens van ieder okshoofd, of 15 guldens 4i cents van ieder dubbel hectoliter, liet ïij wijn-, bier- of kunst-azijn, limoensap, citroensap, cider ofpoirée, hot wolk op fust wordt binnen gebragt, 27 gniJens voor de 270 flesschen, ter gewone grootte van vijf-es-veertig of meerder in het anker, of 25 guldens i8< cenrs van de 200 liters, en vijftien cents van iedere zelzerwater kruik, of grootere llesch dan de ordinaire flesschen; heide voor deze dranken welke gebotteld worden ingevoerd, en eiadelijk cents voor iedar anker ruimte, of y5 cents voor ieder hectoliter ruimte, wrlke de zoogenaamde werken of tweelingskuipen in de verzuurplaatsen dsr binnenlandsc'ae kunst - azijomakerijen, in de roer- o£ andere beslagkuipen , der, mede in het Rijk gevestigde , bier-azijnmakenjen bevattsn: en wcike somse verschul-

A digd