is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eindelijk zal de vervoer van kolen uit de groeven van Kerienrade, in de provincie Limburg, over vreemd grondgebied, worden toegelaten onder de volgende bepalingen:

Vooreerst, dat de uitvoer zal geschieden langs het bureau Van Kerienrade, in hoeveelheid van niet minder dan 1000 ponden of 4g8 kilogrammen, en na behoorlijke verificatie der partij , zullende de vervoer, over vreemd territoir, van een biljet voorzien moeten zijn in het welk de hoeveelheid moet worden uitgedrukt; en

Ten tweede, dat de wederinvoer zal moeten plaats hebben langs het kantoor van Heriri-Chapelle, in de provincie Luik, alwaar de partij andermaal zal worden geverifieerd, zullende, bij aldien eene overmaat bevonden wordt , zulks als fraude worden beschouwd ca gestraft.