is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat die gene, welke de goederen ter vervoer over zee bij de Konvoijen en Licenten aangeeft , de hij tem bekomene dokumenten van voorschrevens Administratie , aan den ontvanger der indirecte belastingen, welke met de perceptie van dezen impost belast is , vertooue , ten einde door denzelven te worden geviseerd, en

2°. Dat de invoerder vóór de lossing aan den ontvanger in de losplaats met de inning van dezen impost belast, behoorlijke aangifte der goederen doe, en met uitreiking der dokumenten van de Administratie der Konvoijen en Licenten, voorzien van het visa van den ontvanger der indirecte belastingen, doe blijken van de plaats van waar de goederen gekomen zijn.