is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«. dat de waarde der goederen zal moeten worden opgemaakt naar de bekende prijs-purant waar dezelve aanwezig is, of anderzins door b-.ëerfigde makelaars in de verschillende vakken, welk. hierin begrepen zijn;

h. dat er steeds twintig ten honderd aan waarde boven het bedrag der gevorderde zekerheid gedeponeerd worde;

c. dat de borgstelier in geval van daling, vermindering of bederf der goederen tot eene nieuwe of fupp'etoire zekerheid zal moeten over-asn, op

<ïen voet van letter f des 2Östen artikels hier boven.

, Dd ambteDai'e» en plaatselijke magten zullen gel.ou°e" W;ZCn' ia het geval der personele «au.ieo, een wakend oog te houden op de gegoedheid der borden, en Zullen bij kwaad vermoeden deswege de besturen he.ast met de justificatie, de daarin betrokken ambtenaren van hunne vermoedens waarschuwen, ten einde en de een en de andere van deszelfs pligtbetrachting in deze z oude kunnen doen blgken.

Desgelijks zullen de .mbtenaren, ten behoeve en op den eisch van wier administratie waren en koopnuntóuppen gedeponeerd zgn, op dezer voortdurende waai de moeten letten, en de beëedigde taxateur,n hun daarmede moeten bekend houden, even zeer a!s de pzieners des entrepóts zullen moeten letten op dar-

A - ze,_