is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hat voorbij zeilen, voorbij varen, voorbij rij'1 en , of op eenigerhande wijze passeren der uiterste wacht met impost onderworpene goederen, zonder deswege aangifte te doen.

Hét minder aangeven van impost onderworpene go«deren, dan men invoert.

Het voor schceps gebruik aangeven van een gedeelte der lading.

Het schenden der zegels van de ladiugsplaats.

Het heimelijk of ter sluik of anders, dan op toegelaten los- en ligtingsplaatsen, ontladen of afladen van impost onderworpene goederen.

Het breken der lading binnen dc los- of ligtingsplaatsen zonder consent.

Het inslaan der goederen zonder consent.

Het inslaan van dien zonder verificatie van hoeveelheid en soort of gehalte.

Het inslaan van dien zonder het stellen van borgtogt.

liet lossen zonder consent.

Bij de belastingen, geheven wordende bij de fabrikagïe:

Het gebruiken van fabïijken, trafijken, het vervenen van gronden, het cultiveren van den wijnstok, het delven van steenkolen zonder voorkennis.

Het gebruiken, vervenen, cultiveren en delven, als Loven, na voorkennis, doch zonder consent, voor zoo Verre het consent bij de wet vereischt wordt.

Het heimelijk fabriceren, zieden, venen en delven.

Het leggen van Vuur onder de ketels, het gereedmaken van beslag in de kuipen of bakken, het vullen t! r zeepzieders-ketels, het ter ver^isting of vei zuring

stel-