is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

runderliuiden en kalfsWden uit Frankrijk in hej Koningii k der Nederlanden is verboden geworden", wordt derzei ver onbelemmerde invoer en circulatie wederom a's li voren bij dezen gepermitteerd en vrijgesteld; mits voldoende aan de bepalingen, met opzigt tot deze voorwerpen vastgelteld bij de wet van den 3den October 1816, op de inkomende en uitgaande regten.

>

Onze Staatsraad Directeur-Generaal der In- en Uitgaande Ilegten en der Accijnsen is belast met de uitvoering van het tegenwoordig besluit, hetwelk zal worden gebragc ter kei nis van Onzen Minister van JBinnenlandsche Zaken, en voorts in het Üaatsblad zal worden geïnsereird.

Gegeven in 's Gravenhage, den 6den April des jaars l8iü, het vijfde Onzer Regering.

(Geteeiend) WILLEM.

Van wege den Koning, ('Geleehend) J. G. de Meij yan Strkefkkri:,