is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6, De weg van Kevelaar, passerende door Je L,. graaf en den JVindmolen naar en op Well.

Onze Staatsraad, Directeur-Generaal voornoemd, is heiast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het staatsblad zal worden geplaatst.

.Gegeven te "s Gravenhage, den Ssten April des j'aars luiC, het vijfde Onzer Regering.

('GeieeJcend) WILLEM.

Van wege den Koning, ^Geteeiend) J. G. de Meij van Streefkerk,