is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gezien het rapport van Onzen Minister van Binnenland-

sehe Zaken, van den i4den Mei .818, k 43

n°.«s.

Den Haad vnn State gelioord (advies vau den sgstcia Mei 1818, n°. 8

Hebben goedgevonden en verstaan te arresteren, gelijk Wij arresteren bij deze het volgende

REGLEMENT, betrekkelijk

hpt geneeskundig onderzoek in toevoorzigt.

(Geneeskundig onderzoek en toecoorxigt, door de provinciale kommissiën.

Art. 1. De provinciale kommissiën van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt, volgens art. 1 en 2 der wet Van den ïsden Maart 1818 opgerigt, zullen zijn zamengesteld uit een genoegzaam getal medicinae doctores , lieel- en vroedmeesters en apothekers, genomen uit de kundigste en ervarenste mannen binnen de provincie ©I' het distrikt waarvoor zij gekozen worden , woonachtig.

De bepaling omtrent het aantal der leden van elke kommissie en de aanstelling van eenen vasten President, als ook van de nieuwe leden bij eene eventuele vermeerdering van derzelver getal, zal doorOD» geschieden.

?>. De vervulling van de invallende vacatures geschiedt uit eene gemotiveerde nominatie van twee personen , welke door de lespective kommissiën geformeerd en ingezonden worden bij de Gedeputeerde

Sta-