is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onvrij3, terwijl het overige zou le bcuoorcu tot hetvrij? territuir ;

Hebben besloten en besluiten :

Art. i. Bij alteratie, in zoo verre van Ons bes'ait van den gden November i3t6' (staatsblad n". 63), wordt bepiald, dat ae linie tot afscheiding van het vrije en onvrije territoir in Zeeland, zal loopen in eene regte iijo van den westelijken hoek der Middelburgschc haven, getroUen op het eiland Noord-Beoeland, op den zeedijk aan den eersten weg, beoosten het Kamperlandsche veer, genaamd Aen Langenwg, in den HeerJans-Polder; doch dat deze Jijn zal worden afgebroken ter plaatse waarde nieuwe bedijking in den PVillemsPolder is getraceerd , en vervolgens noordwestelijk volgen de lijn , wèar de nieuwe dijk moet worden geleed tot aan het havent!e van Kamperland, en verder langs de oostelijke zijde v^n gezegd haventje tot op den ouden zeedijk, en van daar Jangs de buitenhelling van voorschreven dijk, znidoostwaarts tot aan den eersten weg of den langen weg in den Heer-Jans-Polder, en verder dien weg vo'gende, op den voet in het besluit van den gden November 1816, bepaald. '

3. De bepalingen van dit beslnït zijn provisioneel, en zullen niet langer stand houden dan tot dat de bedaking van den fVilleme-Polder geheel zal zijn gesloten.

Onze Staatsraad, Directeur - Generaal der In- es

Uit-