is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de daarbij geconcerncerde Provinciale Stalen f ter voldoening aan het achtste art. derzelve wet, met opzigt tot de inwendige policie dezer visscherij, onder Onze goedfecuring , bijzondere bepalingen zullen zijn vastgesteld em in werking gebragt.

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoering van Ons tegenwoordig besluit, waiarvan kennis zal worden gegeven aan den Haad van State, eü het welk in het staatsblad zal worden geïnsereerd.

Gegeven op het Loo , den gden Juni des jaars 1818, het vijlde van Onze Regering.

(1Getcekend) WILLEM.

Van wege den Koning, (\Oeteekend) J. G. de Mbiï van Streefkerk.