is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HEr

KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

N°; 28. SE SLUIT van den 14 de ri Juni 1818, houdende intrekking van de tVet van 20 November 1816 (staatsblad n•. 63), voor zoo veel betreft het verbod van uitvoer van Aardappelen.

Wij WILLEM, bij de gratie Godt, Koning her, Nfderlanden , Peins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Gezien de wet van 30 November 1816 (staatsblad 65), houdende, onder anderen, verbod van uitvoer van aardappelen, tot op het tijdstip dat de oirjftandiglieden Ons aanleiding zouden geven, om de voortduring van dien maatregel niet meer noodzakelijk te ooideelenj

Overwegende , dat het vooruitzigt op den aanstaande» gnastigen oogst van dit levensmiddel, allezins bijdraagt om de prijzen daarvan meer en meer te doen dalen •n tot bet gewone peil terug te brengen , en dat er alzoo 8«ea» kunnen geacht worden te bestaan,

om.