is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSB LA D

VAN

IIET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

C • 30.) BESLUIT vanden i5den Julii8i8;

houdende verordeningen, betrekke, lijk het doen van geredelijke schouwingen.

Wij WILLEM, bij de gratie GODS, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje - Nassau Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Overwegende de noodzakelijkheid, dat het doen

van geregtelijke scheringen en het opmaken van

oordeelkundige vüareperla, ten gevolge van dezelve,

alleen toevertrouwd zij aan zoodanige geneeskunst-

oefenaren, welke daartoe de bekwaamheid ea geschiktheid hebben;

En willende de rigti^e wijze 'van handelen te diea opzigte op eene doelmatige wijze verzekeren •

Gezien het rapport Van Onzen Minister van BinnenUadsche Zaken, van den i6deu Juni löig, no. 44.

Den Raad van State gehoord ;

Hebben goedgevonden en verstaan te arresteren, Wij arresteren bij deze, de mvohjende

Ver*