is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

functien nu voor als dan worden ontflagen en hunne werkzaamheden en beraoeijenissen tot de Regtbank van eerften aanleg,in dezelfde fiad zitting houdende, zullen overgaan.

2. De Griffier en verdere geëmployeerden der ingetrokken Regtbank zullen worden toegevoegd aan de Regtbank van eersten aanleg, en zullen bij dezelve hunne werkzaamheden blijven uitoefenen in alle zaken, welke tot de commerciële regtsoefening betrekkelijk zijn, op den voet waarop zij, tot dus verre, bij de Regtbank van Ksopliandel werkzaam zijn geweest.

5. Alle de bij de ingetrokkene regtbank aanhangige contenticuse zaken zullen , bij cene enkele dagvaarding tot de Regtbank van eersten aanleg worden overjjebragt, welke op de laatste arrementen zoodanig zal regt doen en doen voort procederen , als zij in goede justitie zal vermetnen te behooren; zullsnda niettemin de vorengemclde Regtbank van Koophandel, tot op het oogenblik harer ontbinding, zoo veel mogelijk , trachten aftedoen en te bellissen alle zaken welke in ftaat van wijzen zijn gebragt.

4. De Regtbank van eersten aanleg te Zwolle, zal, na dat de werkzaamheden van die van Koophandel tot Laar zullen zijn overgegaan , in alle falliet-boedels, de Regters-Commissarissen uit de gesupprimeerde Regtbank van Koophandel, welke in die boedels zijn benoemd geweest, door hare laden doen vervangen, behoudens

di