is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de verantwoordelijkheid, van eerstgemeidc tot op öot oogenbiik van die vervanging.

\

Onze Minister van Justitie is belast met de executia van dit besluit, hetwelk in bet staatsblad zal worden geplaatst.

Gegeven in 's Gravenbage, den 2?sten Augustus des ïaar< 1818, liet vijfde van Onze regering.

( Geteekend) WILLE M.

Van wege den Koning, (Geteekend') J. G, de Mim tas Streefkerk..