is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N°. Sy.) BF,SLUIT van den 5de" November 1818, houdende bepalingen ten opzigte van de

uitgifte , het verk.oopen en debiteren van loten der koninglij&e nederland* sche loterij.

Wij WILLEM, bij de gratie GODS, Koning der Nederlanden , Prins van Oranje - Nassau , Groot-Hertog van Luxemburg , enz., enz-, enz.

Gezien het reglement betrekkelijk de Koninklijke Nederlandsche Loterij , gearresteerd bij decreet van den i3 October 1812, en bevestigd bij Ons Besluit van den 6 December 1813, n°. 15

Gézien Ons Besluit van den 19 Januari 1814, n°- 38,' ■Waarbij bet i4e. artikel van het voorsz. reglement buiten werking gesteld en door andere bepalingen is vervangen sewordeu.

Op het rapport van Onzen Minister van Financiën;

Gelet op het advies van Onzen Minister voor het Publiek Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Koloniën;

Den Baad van State gehoord ;

Hebben besloten en besluiten :