is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N°. 58.) wet van den 18 November 1818, waarbij de gemeente Luiksgestel, van de Provincie Antwerpen tot die van Noord-Braband overgaat.

Wij , WILLEM, bij de gratie GODS, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje - Nassau , Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Allen die deze zullen zien ofhooren lezen , salut! doen te weten :

Alzoo Wij in overweging hebben genomen, dat, ingevolge art. 3 der grondwet, de meer juiste bepalingen, welke nader omtrent de grensscheidingen der provinciën onderling noodig en dienstig mogten worden geoordeeld, bij eene wet zullen geregeld worden, met in achtneming zoo wel van de belangen der ingezetenen , als van het gerijf der algemeene administratie, en daar het Ons is gebleken, dat uit dien hoofde de overgang van de gemeente Luiksgestel van de provincie van Antwerpen tot die van Noordbraband doelmatig is;