is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIV. De akten van indemniteit, borgtogt, ontslag, readmissie en dergelijke, na de uitvaardiging dezer wet'verleend, worden van onwaarde gehouden.

De zwarigheden, welke uit de bestaande akten van indemniteit, enz.,mogten onstaan, zullen afgedaan worden ifi maniere, als bepaald is bij art. n.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geïnsereerd , en dat alle ministeriële departementen en autoriteiten, (ollegien en amblenaren, aan de uaauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Brussel, den 28 November des jaars 1818} het vijfde Onzer Regering.

WILLEM.

Van a'ege den Koning, J. G. de Met van Streefkerk.