is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£al -worden gevoegd, belast ; zullende daarvan tevens een afschrift worden gezonden aan den Raad van State, en aan de Algemeene Rekenkamer tot informatie.

Gegeven te Brussel, den 6ien December des jaars 1818, &et zesde van Onze regering.

WILLEM.

Van wege den Koning , J. G. de Mey van StAeeekekk.