is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

President , Regters en plaatsvervangende Regters in de zelve Regtbank van hunne regterlijke functien nu voor alsdan worden ontslagen , en hunne werkzaamheden en bcmoëijenissen tot de Regtbank vau eersten aanleg, in de zelfde stad zitting houdende, zullen overgaan.

II. De Griffier en verdere geëmployeerden der ingetrokken Regtbank zullen worden toegevoegd aan de Regtbank van eersten aanleg, en zullen bij de zelve hunne werkzaamheden blijven uitoefenen in alle zaken, welke tot de commerciële Regtsoefening betrekkelijk zijn, op den voet, waarop zij, dus verre , bij de Regtbank van koophandel werkzaam zijn geweest.

III. Alle de bij de ingetrokkene Regtbank aanhangige contentieuse zaken, zullen, bij eene enkele dagvaarding, tot de Regtbank van eersten aanleg worden overgebragt, welke op de laatste arrementen zoodanig zal regt doen en doen voortprocederen, als zij in goede justitie zal vermeeneu te behooren; zullende niettemin de vorengemelde Regtbank van Koophandel, tot op het oogenblik harer ontbinding, zoo veel mogelijk, trachten aftedoen en te beslissen alle zaken, welke in staat van wijzen zijn gebragt,

IV. De Regtbank van eersten aanleg te Arnhem zal, na dd^ de werkzaamheden van die vau koophandel tot haar zullen zijn overgegaan, in alle falliet-boedels, de Regters-Commissarissen uit de gesupprimeerde Regtbank van Koophandel, welke in die boedels zijn benoemd geweest., doe?