is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IS het> dat W,J > «en Raad van State gehoord, en met gemeen overleg van de Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verslaan, bij deze;

Art. T. De Ilersseltsche Beek, die tot nog toe gedeeltelijk de scheiding tusschen de gemeente van Herstelt, en die van Aerschot heeft uitgemaakt, zal de scheiding zijn tusschen de beide gemeenten van den straatweg van Aerschot naar Turnhout, tot de heide, aan Henrij de Bruxelles toebehoorende.

II. Ten gevolge van de bepalingen, in het voorgaand artikel vermeld, gaan de landen van Aerschot, die aan da noordzijde van de Ilersseltsche Beek gelegen zijn, over tot de gemeente van Hersselt, Provincie Antwerpen.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geïnsereerd, en dat alle Ministeriële Departementen en Autoriteiten, Kollegien en Ambtenaren, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's Gravenhage, den n1'» Januari des jaars 1819, het zesde vau Onze regering.

WILLEM, Van wege den Koning, Bij afwezeudheid vau den Staats-Raad, belast met de directie der Staats-Secretarie,

W. G. van de Poit, Jr,