is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN '

HET KONINGRIJK. DER NEDERLANDEN.

( N°. 7. ) WET van den igden Februari-,8ig nopens cle vierde uitloting der uitgestelde Schuld, ter sormne van vijf Millioenen guldens , en de vernietiging van een gelijk kapitaal, fnet de daartoe behoorende kansbiljetten.

Wij WILLEM bij de gratie GODS *fr, Nederlanden , Prins van Oranje Nas^d 'Gr tog van Luxemburg, enz., enz., enz. ' °*"Her.

ZUUm ZiGn °f h°0ren ^ Salut •

AJzoo Wij in overweging genomen hebben dit v 1 geus artikel i99 der Grondwet, de schuld jaailiiks " overweging moet worden genomen U r 7 V ■ ° belangen van de schnldeisschers va» den Z', j""8 ^

ScS' «„"denMl 1,8°;4herS,el Nationale

<- Wet om te v.0„i»^«■ stand, van den 9*~ Februari 1818• Cle e" toe"

Zoo. U het, dat Wij, de» Raad'van Stat. g4wJ en met gemeen overleg va» de Staten - Generaal Z ben goedgevonden en Terslaan w '

e» verstaan bij deze: ' S W« Soedvindm