is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N°. 9.) BESLUIT van den 8sten Maart 18 iq , houdende bepalingen, om de regelmatige voldoening van de loodsgelden door de Nederlandsche en andere koopvaardijschepen te verzekeren.

Wij WILLEM, bij de gratie GODS , Koning der Nederlanden , Prins van Oranje-Nassau , Groot - Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Op de voordragt van Onzen Minister voor de Marine, lii dato 9 November.laatstleden, 11°. JUfe, ten doel hebbende de regelmatige voldoening van de Loodsgelden door de Nederlandsche en andere koopvaardij-schepen, die hier te lande in- en uitklaren ;

Gezien het rapport van Onze Ministers van Ruitenlandsche Zaken en voor het Publiek Onderwijs, de Nationale JNijverheid en de Koloniën, van den 24-ste" Januari laatstleden , n°. "jO ;

Den Raad van State gehoord (advies van den i6Jen Februari laatstleden , n". 4 ) ;

Gelet op het advies van Onzen Staats-Raad , Directeurgeneraal der In- en Uitgaande Regten en Accijusen, van den 3Jen dezer, n°. 1 ;