is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N°. ii.) WET van den 14.4<w. Maart 181g, houdende beperkingen ten aanzien van de goederen welke onder Zweedsefie vlag binnen dit Rijk kunnen worden ingevoerd.

Wij, WILLEM, bi, de gratie Godts, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of liooren lezen, salut< doen te weten : '

Alzoo Wij in overweging genomen liebben, dat het volgens de in Zweden bestaande Wetten en Plakkaten aan de ingezetenen der Nederlanden, bij verbeurdverkaung van schip en goed, verboden is met schepen, on er ederlandsche vlag, eenige andere goederen in de

Zweedsche havens intevoeren, dan die, welke af komsti,

Zericen de nijverheid van dit Rijk e»

En dat het zoo wel met de billijkheid, als met Onze ig voor de nationale belangen, overeenkomstig is, door