is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(IN" .l6.) BESLUIT van den sgsten April 18 /g, nopens de toepassing der Wet van denzelfden dag (n°. t5), op de in werking

zij tule Reglementen op de Plaatselijke Belastingen.

Wij WILLEM, bij de gratie GODS, Kok ng der rsederlanden, Prins van OraNJE - nassau , GrOOT-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Gezien de Wet van lieden, betrekkelijk de wijse Van procederen en de strafbepalingen, ter zake der Plaatselijke Belastingen;

Overwegende dat, in afwachting van de definitive herziening der Reglementen op die Belastingen , bij Onze Besluiten bepaald, het van belang is de ongelegenheden te voorkomen, die zouden kunnen ontstaan uit een gebrek aan overeenstemming tussclien die Reglementen &en de voormelde Wet;

Op het rapport van Onzen Minister van Binnenlandsclie Zaken , van den 7ic» April 1819, p. ? üo l.