is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 5.

De strafbepalingen bij de Ordonnancien en Reglementen op de Plaatselij keBelastingen gemaakt, en die liet maximum,^ door die zelfde artikelen vastgesteld , te boven mogten gaan, zullen niet toepasselijk zijn, dan ter concurrentie van dat maximum.

Art. 4-

In de gevallen, in welke de Ordonnancien of Reglementen van Plaatselijke Belastingen visitatien bij de in-* woners autoriseren , zullen dezelven gedaan worden op de wijze bij art. 12 van de Wet van heden voorgeschreven.

Onze Ministers van Rinnenlandsche Zaken en van Justitie zijn belast met de uitvoering van het tegenwoordig Besl int, hetwelk in \nz\.St(icitsbl(i(l zal worden geïnseteerd.

Gegeven te Brussel, den 29i,en April des jaars 18x9, het zesde van Onze regering.

WILLEM.

Vin wege den Koning,

3, G, de Mey van Streefkerk,