is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. ^u"1 25o ponden.

Harcle zeep. ... 50 „

^ 'j11 4° kannen.

Gedisteleerd ... 40 »

Bier op flesschen, 5o »

Bier op fust . . . 3oo »

Azijn 225 »

Steenkolen .... 1000 ponden,

1 urf 70 vaten.

Art. 89.

De goederen, welk§, 11a de sluiting der kantoren, op de linien aankomen, zullen niet verder mogen doortrekken, en iot het weder-opeuen derzelve onder het toeverzigt deiAdministratie verblijven, buiten kosten van den belanghebbende.

Art. 90.

Alle aanvoer van de uiterste grenzen van het Rijk naar het eerste kantoor, mitsgaders de vervoer van de buitenlinie naar de binnenlinie, anders dan langs de aangewezen lieerbanen, zal worden aangemerkt en gestraft als fraude.

Art. qi.

Tusschen het vreemd grondgebied en de kantoren aan de grenslinie zullen worden geplaatst Palen, met de woorden : Inkomende en Uitgaande Regten, ten einde de invoerders te waarschuwen, dat zij het territoir hebben aangedaan, op hetwelk de goederen niet mogen gebragt worden, dan naar het naaste kantoor van expeditie, om aldaar to worden aangegeven.