is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tieren ; op Jen doorvoer verboden , kunnen worden terug gevoerd-

Goederen op den invoer verboden, doch welker doorvoer vrij is, zullen, binnen dfenzelfden tijd Van een jaar, tegen betaling der trausitoire reglen, ten doorvoer kunnen worden aangegeven, en, binnen den tijd van drie maanden, zonder betaling van eenigerliande regten, kunnen worden terug ^gevoerd.

Art. 202.

Wegens het verblijf dezer goederen in 's Rijks pakhuizen zal even zoo veel betaald worden als voor het verblijf in de entrepots is bepaald.

Art. 2o3.

Indien de invoerder zulks begeert, zullen zoodanige goe-| deren ter plaalse der aankomst, en ten zijnen overstaan, door den ontvanger dadelijk woeden geïnventariseerd, eu de inventaris in duplo door beideu worden geteckend.

Art. 204.

Zij zullen vervolgens met den Inventaris naar de hoofdplaats der directie worden gezonden , om aldaar te worden opgeslagen en bewaard ; zijnde de Administratie bevoegd, de noodige voorzorgeii te nemen om de identiteit

der goederen te verzekeren.

Art. 2o5.

Bijaldien de goederen ten eerste kantore niet zijn geïnventariseerd , zullen zij bij de opzending moeten wor-

6