is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alle verkoop van aangehaalde goederen moet in liet openbaar aan den meest-biedendeu £">schieden.

Art. 281^

Kleinigheden hieronder uitgedrukt en aangehaald, in mindere hoeveelheid, dan bij elk derzelve gemeld , als ;

Brood, . . . 200 ponden è

Vlecsch of spek, 5o »

Zeep, . . . 30 »

Zout > . i i 5o »

Ohe van rond of plat zaad, 80 kannen.

Jiier, i5o kannen.

Azijn, l5o »

Gene ver of andere gedisteleerdè wateren, 4.0 kannen.

Steenkolen, 5o ponden.

Zullen op last van den Directeur, in wiens directie de aanhaling is geschied, worden aangeboden aan het GemeenteBestuur der plaats van de aanhaling , ten einde aan de r.rmen van zoodanige plaats te worden uilgereikt, tegen dadelijke voldoening van de helft der waarde, zonder betaling der regten.

De Voorzitter van het Gemeentè-Bestuur zal twee neutrale lieden benoemen, welke de waarde der goederen zullen tauxeren.

De eigenaar der goederen, binnen den tijd van drie maanden na de aanhaling reclamerende eii bewijzende dat dezelve ten onregte mogt zijn geschied , zal hem de getauxeerde waarde der goederen van 's Rijks wege worden uitgereikt, en, voor zoo ver zijn verzoek bij de Ad-

8