is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

len moetefi worden m acht genomen de bepalingen van de voorgaande artikels onder de letters b, e, e en f.

Art. 538.

Voor rao verre de verschuldigde regfeti op termijnen van erediet kunnen worden betaald, eu meefdsr bedragen dan f 5,ooo-, zal de volgende korting op het bedrag \ au de te stellen borgtogt kunnen worden toegelaten :

Boven de f 5,ooo tot en met f 10,000, een vijfde.

-— —■ 10,000 — 23,000, een vierde.

— — an,ooo —- 40,000, een derde.

— — 4°,000 — bo,ooo, twee vijfde.

— — 8c,000, de helft.

A *. r» r»

Art. oog.

Voor zoo veel een belastingschuldige eeii bedrijf uitoefent , voor hetwelk bij afwisseling, doch echter gestadig, zekerheid vereischt wordt, zal hij eene doorloopende cautie kunnen stellen, welke echter de som van f60,000- niet zal te boven gaan, ten ware gegronde redenen mogten plaats hebben om de soliditeit van den belastingschuldige in twijfel te trekken, als in welk geval de beslissing der generale Administratie zal moeten worden ingeroepen.

Art. 340.

De cautien, ten behoeve der Administratie te stellen, zullen vrij zijn van het regt vau registratie, doch niettemin worden geregistreerd.