is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijaldien de fusten, kisten, enz., oogschijnlijk onderling in grootte of gewigt verschillen , zullen de Ambtenaren kuunen vorderen, dat de geheele parlij worde gewogen, hel welk in alle gevallen zal moeten geschieden, •wanneer de contribuable zulks begeert.

Met betrekking tot ingevoerde dranken , zullen de fusten en kelders moeten worden geroeid , en de qualiteit der dranken, door proeving endoor weging, daar, waar deze te pas komt, worden onderzocht.

De belanghebbende zal, des verkiezende, de fusten kunnen aanvullen , mits zich deswegens vóór de lossing verklarende , en de ledige fusten vertoonende aan de Ambtenaren, bij de lossing gesteld, en, in dat geval, zal het voldoende zijn, dat van dezelfde parlij, vijf tot tien , naar mate van de grootte worden geroeid, naar welker bedrag de geheele partij zal worden berekend.

Wanneer de gewone Bordeaux-okshoofden als vol worden aangegeven, zal men zich met het proeven en tellen kunnen vergenoegen, mits de belanghebbende de wijn voetsloots aaugeve voor het oorspronkelijk in het schip geladen gelal, zich deswegens vóór de lossing verklare , geene aanvulling aan boord doe verrigteu, en zich onderwerpe, 0111 voor ieder Bordeaux-okshoofd, hetwelk is ingeladen geweest, met 220 kannen gedebiteerd te worden, als wordende i5 kannen als lekkagie gevalideerd.

Gelijke korting zal op de gewone Bordeaux-okshoofden worden toegestaan, bijaldien de belanghebbende van de aanvulling afziet, de geheele aangevoerde partij aangeeil,