is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ti . In het géval dat de sterke dranken gedeteriofeerd uitZeè w ' - a ïgevoerd, zal hierop gelet moeten worden bij de pro cv ;■ en keuring, doch niet verder dan de gehalte aangaat, er m -• :n de hoeveelheid drank herleid worden tot die van tien rnden, zonder op deu eventtiëlen wansmaak, verkleuring of hoedanigheid te letten.

12. De brandewijn, die overeenkomstig de bepalingen van het 15de hoofdstuk van de wet op den ophef der In- en Uitgaande Regten en Accijrisen, van de eene plaats naar de andere, over vreemd territoir wordt gebragt, zal niet mogen worden vervoerd in eene mindere hoeveelheid, dan van 2 vaten a 10 graden, of daarmede gelijkstaande hoeveelheden; gebottelde brandewijn naar evenredigheid.

Lasten en bevelen dat deze in het staatsblad zal worden geïasereerd, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten , Kolieken en Ambtenaren aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Brussel, den i2den Mei des jaars 1819, en va» Onze regering het zesde.

(Gtteekencf) WILLEM.

Van wege den Koning, (Celeekend) T. G. de Meij van Streefkerk.