is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■ ïo\ Het gatal en de aanwijzing der kelders of andere bergplaatsen van de bieren en azijnen.

' De ambtenaren zullen een schriftelijk bewijs van het inleveren der aangifte afgeven.

13. Gelijke aangifte zal, wanneer brouwerijen of azijnmakerijen in huur bezeten worden, door de huurders 'dezelve worden gedaan,

14. Bezitters van niet in werking zijnde brouwerijen en azijnmakerijen, of van zoodanige gereedschappen, kuipen en ketels, als met den anderen geschikt zijn, om eene fabrijk uit te maken, of de geheele of gedeeltelijke fabrikagie van bieren en azijnen te bewerkstelligen , zullen gehouden zijn-,-daarvan de vereischte aangifte te doen.

Koperslagers en kuipers, welke dezelve gereedschappen i.j hlinnenwinkels of werkplaatsen voor dit hun beroep hebben, zonder dat zij gevestigd zijn om er in te beslaan, of 'bieren en azijnen te fabriceren, zullen van deze aangifte- gedispenseerd zijn,

15. De buiten activiteit zijnde brouwerijen en azijnmakerijen en gereedschappen , art. 14 omschreven , zullen tot het brouwen of fabriceren van bieren en azijnen onbruikbaar gemaakt worden , door het verzegelen der roer- of werkkuipen en ketes.

De verzegeling zal moeten bewerkstelligd worden door twee ambtenaren der In- en Uitgaande Regten en Accijnsen op den ■> „C -ml— uoor de administratie voor te schrijven.

Van de verzegeling zal een proces-verbaal opgemaakt worden , waar in het pand, de verzegelde werktuigen of gereedschappen , het getal zegels en den tijd der verzegeling behoorlijk

i om-