is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangifte., in-bijzondere gevallen, ook vervlogen te.geschieden uiterlijk vier uren vóór het aanleggen van het vuur ofider da waterketels.

Deze aangifte, welke schriftelijk zal moeten geschieden door den brouwer of deszelfe procuratie-houder, zal behelzen :

i°. De plaats en .dagceekaning;

2°. Den naam of de firma van den aangever;

3'. De brouwerij, derzelver merk, of andere kennelijke omschrijving;

4°. Het uur, dat het vuur onder de ketels zal worden aangemaakt f

5°. Het nummer der roerkuip, bestemd om het beslag te ontvangen voor de aanstaande fabrikagie;

6°. Het nummer van den ketel, of van de ketels, welke gebezigd zullen yorden tot het koken van het aftreksel en het bereiden der bieren en azijnen;

7°. Het uur, dat men beginnen zal het meel in de roerkuip te beslaan;

S , liet uur, dat de bewerking in de roerkuip zal zijn afgeloopen;

9°. Het al of niet bezigen van meel of gebroken granen ia de ketels;

io°. Het soort van bier of azijn, dat men voornemen is te maken;

ii . Het uur, waarop het laatste kooksel der bieren of azij» nen zal eindigen;

Ï2®. En