is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

einde de zekerheid -van het Rijk en het belang der trafikanten op die plaatsen te veree.nigen, waar lokale omstandigheden een meerder toevoorzigt mogelijk maken.

26. 'Het is uitdrukkelijk verboden het beslag in de kuipen of ketels te vernieuwen, zonder nadere aangifte , desgelijks om hetzelve , gedurende het brouwen te veranderen, te vermeelderen , of nieuw meel, of gebroken graan in de roerkuip of ketels te doen, of aan het brouwsel toe te voegen ; een en ander op pene van als fraudateurs gestraft te worden.

27. De afgetrokkene granen of meel-specien, bekend onderden naam van bostel, zullen uit de roerkuipen, en voor do bier- en azijn-brouwerijen, alwaar dezelve ook in de ketels gebruikt worden, ook uit deze weggenomen moeten zijn, binnen het uur, volgende op dat, het welk tot het eindigen der tonning of vating der bieren en azijnen is aangegeven.

Bij de bier- en'azijn-brouwerijen, welker roerkuipen 70 vaten of daarboven , ruimte hebben, zal deza bepaling, behoudens de zekerheid tegen misbruik , door de Administratie kunnen gemodificeerd worden.

28. De bier- en azijn-brouwers voornoemd, welke bevonden zouden mogen worden andere roerkuipen of ketels te gebruiken dan zij aangegeven hebben, zullen deswege als fraudateurs

gestraft worden.

Dezelfde straf zal" geïncurreerd worden door alle zoodanige bier- en azijn-brouwers, welke zouden mogen fabriceren zonder aangifte, en buiten voorweten der Administratie.

29. Onder de termen van het clandestien bier- en azijnbrouwen zal gerangschikt worden^ het overal elders, dan in

daar-

*