is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

consent-biljetten van den ontvanger, in vaartuigen of bakken, waarvan de ruimte in vaten bekend is.

Het doen van clandestine of ongeoorloofde uitdampingen van Zeewater zal worden gestraft als verboden invoer.

De zoutzieders zijn, voor den inslag van het zeewater tot bereiding hunner zouten, hieronder niet begrepen, mits het zeewater nimmer afzonderlijk graderende.

xi. Onder den uitslag voor commercie zal begrepen zijn het Zout", hetwelk door de reeders van de grootste schuiten van de zeeplaatsen en zeestranden van dit Rijk, een gaffelzeil, braamzeil en topzeil voerende, en ten minste met vijfkoppen, éénmaal des jaars, in diep water ter haring varende, of wel van zoodanige scheptn en vaartuigen, welke, met vijfkoppen af meer bemand,, effeccivelijk ter visscherij, 'en geenszins tot andere einden tevens worden uitgerust, tot het kaken van haring en zouten van ka* beljaauw of labberdaan, wordt uitgevoerd en gebruikt.

Lasten en bevelen, dat deze in het staatsblad zal worden geïnsereerd, c > dat alle ministeriële departementen en autoriteiten, kollegien en ambtenaren aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Brussel, den iaden Mei des jaars 1819, en v«n Onze regering het zesde.

W IL.LE M.

Van wege den Koning, j. G. de Meij van streefkerk.