is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

IIEÏ KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N° 2g,) WET van den 12'" Mei 1819, houdende het Tarief der In- en. Uitgaande Regten.

Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der Nederanden Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog Van Luxemburg, enz., enz., enz.

le« 6e°en' * ÏUllc" °C *"»

Doen te weten :

In aanmerking nemende de noodzakelijkheid van eene

verandering in sommige gedeelten van het Tarief der In-

lomere en Uitgaande Regten, en he, belang ,a„ den

ndel, om de invordering van de middelen op de Waag en Ronde zooJanig K ^ S

•> 'ji ig met die der Inkomende en Uitgaande RegtL en me, vermijding van alle „„odeloos geworden formaliteiten, kunne plaats hebben;

1'